Projecte U-Vals UVic-UCC

Informació sobre el funcionament de la plataforma U-Vals UVic-UCC

  1. Entra a www.uvalsuvic.cat i coneix les promocions U-Vals del moment.
  2. Pots gaudir de dues tipologies d’U-Vals: puntuals i permanents.
  3. Consulta les condicions de la promoció.
  4. Mostra la teva Targeta Universitària Intel·ligent (TUI) al telèfon mòbil (serveix també pels estudiants Alumni), el carnet de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran o el carnet del Casino de Vic a l’establiment per obtenir el descompte i beneficia’t de la promoció.
  5. Gaudeix!
  1. La Plataforma U-Vals concentra les ofertes/serveis que s’adrecen a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb la intenció d’oferir-los a la comunitat universitària.
  2.  És un servei gratuït que s’ofereix des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària a les empreses/establiments que el sol·licitin.
  3.  Existeixen dues modalitats d’ofertes/serveis U-Vals: puntuals i permanents.
  • U-Vals puntuals:

- Han de tenir una durada determinada, aproximadament de 30 dies. Transcorregut aquest període, l’oferta caduca i desapareix del portal. Això permet oferir un ventall d’ofertes diferents i variades de tots els àmbits i sectors.

-  Han de ser úniques i exclusives per als membres de la comunitat universitària de la UVic-UCC, membres de la UVic Alumni i de les aules de la gent gran de la UVic-UCC així com els socis del Casino de Vic.

-  Es recomana un percentatge mínim de descompte del 15-20%

-  No es permet publicar dues ofertes iguals durant dos mesos consecutius. Un cop caduqui, es podrà proposar una nova oferta U-Val i així successivament.

  •  U-Vals permanents:

- No tenen durada màxima.

- No es requereix un percentatge mínim de descompte.

4. Per poder estar incloses dins la plataforma, les ofertes U-Vals han d’estar acceptades prèviament per part de la UVic-UCC, que comprova el compliment de les condicions i requeriments.

5. Les ofertes i/o avantatges s’han de publicitar amb indicació del preu original i el preu de l’oferta o bé amb el tant per cent de descompte.

6. Les ofertes U-Vals es poden condicionar per ser vàlides un dia en concret, unes hores o fins i tot per a una quantitat màxima de persones. Igualment es poden dirigir únicament a un dels quatre col·lectius (comunitat universitària de la UVic-UCC, UVic Alumni, Aules de la gent gran de la UVic-UCC i socis del Casino de Vic) , sempre que es consideri oportú.

7. El procediment per publicar una oferta U-Val és el següent:

a) Contactar amb U-Vals aquí.

b) Signar el contracte general amb la UVic-UCC, si és la primera vegada que es publica una oferta.

c) Emplenar el formulari per a cada oferta/servei i enviar-lo juntament amb les imatges i el logotip de l’empresa.

8. Quan es disposi de la documentació indicada en el punt anterior, es prepara una proposta del disseny i contingut de l’oferta U-Val. Seguidament es fa arribar a l’empresa per tal que, en el termini màxim de 48 hores, hi doni conformitat.

9. L’oferta es publica en la data acordada a la plataforma i s’envia per correu electrònic a la comunitat universitària de la UVic-UCC subscrita. Durant la campanya es difon pels canals de la UVic-UCC que es considerin oportuns (cartells, Facebook UVic-UCC, Twitter, webs UVIC, panell informatiu, banners, pantalles digitals, lones, butlletins digitals…). La UVic-UCC proporcionarà l’oferta/servei a la UVic Alumni, a les aules d’extensió universitària de gent gran d’Osona i de Centelles , així com al Casino de Vic, perquè en facin difusió entre els seus associats.

10. Per acreditar la pertinença als col·lectius beneficiaris de l’oferta, cal mostrar a l’establiment algun d’aquests documents acreditatius, personals i intransferibles, segons correspongui al col·lectiu:

a) Targeta Universitària Intel·ligent (TUI)- membres de la comunitat universitària UVic-UCC i estudiants Alumni.

b) Carnet Aula Extensió Universitària de la Gent Gran d’Osona i carnet de l’Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran de Centelles

c) Carnet Casino de Vic.

11. Finalitzat el període de l’oferta, la UVic-UCC i l’establiment valoren el grau de participació i l’assoliment d’objectius de l’acció promocional.