Projecte U-Vals UVic-UCC

Informació sobre el funcionament de la plataforma U-Vals UVic-UCC

 1. Entra a www.uvalsuvic.cat i coneix les promocions U-Vals del moment.
 2. Pots gaudir de dues tipologies d’U-Vals: exclusives i permanents.
 3. Consulta les condicions de la promoció.
 4. Mostra el teu carnet FemUVic, carnet UVic Alumni, carnet Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran o carnet del Casino de Vic a l’establiment per obtenir el descompte i beneficia’t de la promoció.
 5. Gaudeix!

 

 1. La Plataforma U-Vals concentra les ofertes/serveis que s’adrecen a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb la intenció d’oferir-los a la comunitat universitària.
 2.  És un servei gratuït que s’ofereix des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, en el marc del Projecte FemUVic Campus, a les empreses/establiments que el sol·licitin.
 3.  Existeixen dues modalitats d’ofertes/serveis U-Vals: exclusives i permanents.
 •  U-Vals exclusives:

- Han de tenir una durada determinada, aproximadament de 30 dies. Transcorregut aquest període, l’oferta caduca i desapareix del portal. Això permet oferir un ventall d’ofertes diferents i variades de tots els àmbits i sectors.

-  Han de ser úniques i exclusives per als membres de la comunitat universitària de la UVic-UCC, membres de la UVic Alumni i de les aules de la gent gran de la UVic-UCC així com els socis del Casino de Vic.

-  Es recomana un percentatge mínim de descompte del 15-20%

-  No es permet publicar dues ofertes iguals durant dos mesos consecutius. Un cop caduqui, es podrà proposar una nova oferta U-Val i així successivament.

 •  U-Vals permanents:

- No tenen durada màxima.

-  No es requereix un percentatge mínim de descompte.

 1. Per poder estar incloses dins la plataforma, les ofertes U-Vals han d’estar acceptades prèviament per part de la UVic-UCC, que comprova el compliment de les condicions i requeriments.
 2.  Les ofertes i/o avantatges s’han de publicitar amb indicació del preu original i el preu de l’oferta o bé amb el tant per cent de descompte.
 3.  Les ofertes U-Vals es poden condicionar per ser vàlides un dia en concret, unes hores o fins i tot per a una quantitat màxima de persones. Igualment es poden dirigir únicament a un dels tres col·lectius (comunitat universitària de la UVic-UCC, UVic Alumni i Aules de la gent gran de la UVic-UCC) , sempre que es consideri oportú.
 4.  El procediment per publicar una oferta U-Val és el següent:

a) Contactar amb U-Vals aquí.

b) Signar el contracte general amb la UVic-UCC, si és la primera vegada que es publica una oferta.

c) Emplenar el formulari per a cada oferta/servei, i enviar-lo, juntament amb les imatges i el logotip de l’empresa.

 1.  Quan es disposi de la documentació indicada en el punt anterior, es prepara una proposta del disseny i contingut de l’oferta U-Val. Seguidament es fa arribar a l’empresa per tal que, en el termini màxim de 48 hores, hi doni conformitat.
 2. L’oferta es publica en la data acordada a la plataforma i s’envia per correu electrònic a la comunitat universitària de la UVic-UCC subscrita. Durant la campanya es difon pels canals de la UVic-UCC que es considerin oportuns (cartells, Facebook UVic-UCC, Twitter, webs UVIC, panell informatiu, banners, pantalles digitals, lones, butlletins digitals…). La UVic-UCC proporcionarà l’oferta/servei a la UVic Alumni, a les aules d’extensió universitària de gent gran d’Osona i de Centelles , així al Casino de Vic, perquè en facin difusió entre els seus associats.
 3. Per acreditar la pertinença als col·lectius beneficiaris de l’oferta, cal mostrar a l’establiment algun d’aquets documents acreditatius, personals i intransferibles, segons correspongui al col·lectiu:

a) Carnet FemUVic (membres de la comunitat universitària UVic-UCC)

b) Carnet UVic ALUMNI

c)  Carnet Aula Extensió Universitària de la Gent Gran d’Osona i carnet de l’Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran de Centelles

d) Carnet Casino de Vic

 1. Finalitzat el període de l’oferta, la UVic-UCC i l’establiment valoren el grau de participació i l’assoliment d’objectius de l’acció promocional.

 

Descarrega’t-ho en PDF:

PDF download