Què és el portal d’ofertes U-Vals UVic?

L’eina a través de la qual tots els membres de la comunitat universitària poden beneficiar-se del ventall d’ofertes lúdiques, esportives, d’oci i lleure amb descomptes interessants.

Qui pot fer ús de les ofertes U-Vals UVic?

Tots els estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). També els socis d’UVic Alumni (antics estudiants), els membres de l’Aula d’Extensió Universitària Gent Gran d’Osona i de l’Aula d’Extensió Universitària Gent Gran de Centelles, així com els socis del Casino de Vic. Cal comprovar l’apartat de “Condicions” de cada U-Val per tal de validar-ho.

Fins quan puc fer ús de cada oferta U-Val?

Cal consultar les condicions particulars de cada oferta per saber quina és la data límit.

Quina diferència hi ha entre una oferta U-Vals exclusiva i una de permanent?

U-Vals puntuals:

  • Tenen una durada aproximada de 30 dies. Transcorregut aquest període, l’oferta caduca i desapareix del portal.
  • Són úniques i exclusives per als membres de la Comunitat Universitària de la UVic-UCC, socis d’UVic Alumni (antics estudiants), membres de les Aules d’Extensió Universitària Gent Gran d’Osona i Aula d’Extensió Universitària Gent Gran de Centelles així com socis del Casino de Vic.
  • Tenen un percentatge mínim recomanat de descompte del 15-20%
  • No es publicaran dues ofertes iguals durant dos mesos consecutius. Un cop caduqui, es podrà proposar una nova oferta U-Val i així successivament.

U-Vals permanents:

  • No tenen durada màxima.
  • No es requereix un percentatge mínim de descompte.

Com puc gaudir d’una oferta U-Val?

Cal presentar el carnet de la UVic-UCC, la Targeta Universitària Intel·ligent – TUI (que també serveix per als socis d’Alumni -antics estudiants-), el carnet de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran o bé el carnet del Casino de Vic a l’establiment perquè aquest corrobori que ets membre de la Comunitat Universitària de la UVic-UCC. Cal consultar a les condicions si l’U-Val és vàlida per cada carnet.

Sóc una empresa, com puc anunciar una oferta U-Val?

Fes clic aquí per conèixer com incorporar una oferta U-Val.